Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

ASZF

Az Általános Szerződési Feltételeket az utazászervezők határozzák meg, több partnerrel állunk kapcsolatban, így a feltételek változóak.

foldvartravel.hu weboldal használatára

A jelen felhasználói feltételek , a foldvartravel.hu  weboldalon  a Szolgáltató által végzett utazásközvetítői tevékenység és az elérhető  és kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazza. 

1. TEVÉKENYSÉG  MEGHATÁROZÁSA

 A Közvetítő Szolgáltató jelen weboldalon  utazásközvetítő tevékenységet végez, így utazási és egyéb szolgáltatási ajánlatokat közvetít az utazást szervezők, utazási irodák valamint az érdeklődők, megrendelők között. Az utazási vagy egyéb szolgáltatási szerződés a két fél között jön létre. ( Szervező iroda - utas(megrendelő)

Jelen ASZF nem határozza meg az egyedi és konkrét utazási vagy egyéb szolgáltatási szerződések tartalmát és feltételeit, de az utazási vagy szolgáltató rendelkezése alapján az egyes szolgáltatók által kibocsátott ÁSZF-ek, Üzleti Feltételek tartalmát az utazási vagy egyéb szolgáltatást igénybe vevők megismerik és magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Jelen ASZF a weboldal igénybevételéhez és használatához kapcsolódóan ír elő és határoz meg szabályokat.

2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Jelen ASZFszempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weboldalt, illetve szerződéskötési ajánlatot tesz, hirdetésre jelentkezik, érdeklődik, információt kér.

A Felhasználó a Szolgáltatás bármilyen jellegű használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve visszavonhatatlanul kötelezőnek ismeri el a jelen ASZF-t, továbbá a Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatójának rendelkezéseit, amelyek elérhetőek és megtekinthetők a Weboldalon.

 A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Közvetítő Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. 

 Az online szerződést a Közvetítő Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. 

 Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok, igénylés, foglalás, megrendelés és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

A szerződéskötés nyelve kizárólag: magyar. 

 Magatartási Kódex nem áll rendelkezésre.

A szerződés és a megrendelés során keletkezett adattartalom digitális formában előállított vagy nyújtott adat, tartós adathordozónak minősül az elektronikus levél és a papír is.

A vállalkozó megteszi az általánosan alkalmazott és általánosan elérhető műszaki védelmi intézkedéseket. A vállalkozó által igénybe vett hardverek és szoftverek biztonságosan képesek együttműködni az elektronikus kereskedelmi ügyletek kapcsán létrejövő digitális adattartalmakkal.

 A Közvetítő Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ASZF módosítására, kiegészítésére, visszavonására, de ezekről a tényekről köteles tájékoztatni a Felhasználókat. A módosítás időpontját követően az új ASZF a hatályos és érvényes, amelyet a Felhasználó a weboldal használatával elfogad3. A KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓ ADATAI
 
NévOlinera KFT. Földvár Travel Utazási Iroda
Cím7020 Dunaföldvár, Jókai u. 9.
Képviselő:Prantner Erzsébet
Adószám60429489-1-37
Cégjegyzékszám207-90-292
Engedély: MKEH U-00949

Ügyfélszolgálat, panaszkezelés saját tevékenységével kapcsolatban:
Cím7020 Dunaföldvár, Jókai u.9.
E-mail: info@foldvartravel.hu
Tel.: 06 30-530-66-61
Nyitva tartás: Kedd-Péntek: 09:00 - 17:00

4. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 
Az ASZF szerinti információs társadalmi szerződés létrejön: a weboldal megtekintésével, megrendeléssel, vagy bármely más határozott tevékenységgel, amely érinti a weboldalt vagy a weboldalon igénybe vehető szolgáltatást.
A Weboldalon történő megrendeléshez nem szükséges előzetesen regisztrálni. 
A Weboldal megtekintését követően bármilyen jogi kötelezettséggel járó cselekvés kizárólag betöltött 18 éves életkor feletti teljes cselekvőképességgel rendelkező magánszemélyek számára lehetséges.
Az árak minden esetben a forintban fizetendő (bruttó), ÁFA-val növelt értékkel kerülnek feltüntetésre.


5. A WEBOLDALON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

 A Közvetítő Szolgáltató külföldi utazásokat, belföldi ajánlatokat, repülőjegy foglalást, utasbiztosítást, előfoglalási ajánlatokat közvetít, de fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatai körét bármikor megváltoztassa.6. A MEGRENDELÉS MENETE

 A megrendelő a megrendelni kívánt szolgáltatásokat összeválogathatja, csoportosíthatja a bal oldali kategóriarendszert böngészve és azokban szűkítéseket alkalmazva, majd a weboldalon a konkrét ajánlatra kattintva kiválasztja az igényének megfelelő tájékoztató ablakot.

 A „Megrendelem” gombra való kattintás konkrét egyedi és aktuális érdeklődésnek, foglalási igény közlésének minősül. Az igény elküldéséről és a Közvetítő Szolgáltató informatikai rendszerébe való megérkezéséről a Felhasználó maximum 3 napon belül a lehetőségekhez mérten ajánlatot kap emailben vagy telefonon.


 Az utazási vagy egyéb szolgáltatási szerződés létrejöttére, feltételeire a szervező szolgáltató ÁSZF-je vonatkozik.

 A vonatkozó általános ágazati szabályok szerint a Megrendelő szerződési ajánlata csak abban az esetben kerül elfogadásra és jön létre a szerződés, ha leegyeztetésre került, teljesíthető és az előleg is megfizetésre került.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy hiába mutat a készlet rendszer valamely szolgáltatásból készletet, szabad helyet, foglalható státuszt, az on-line technikai rendszerből és több helyszínen történő egyidejű foglalás lehetőségéből eredően a valós állapot ettől eltérhet. 7. FIZETÉS, A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

Az utazási vagy egyéb szolgáltatási szerződés teljesítésére és a fizetésre is az út vagy szolgáltatás szervezéséért felelős iroda  ÁSZF-je vonatkozik.

 A vonatkozó általános ágazati szabályok szerint a Megrendelő szerződési ajánlata csak abban az esetben kerül elfogadásra és a foglalása teljesítésre, ha leegyeztetésre került a Közvetítő  munkatársával, illetve a szolgáltatás díjának minimum 40 %-os mértékű előlege megfizetésre került.

8. SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT

www.foldvartravel.hu honlapon megjelenő minden tartalom, így különösen: fotók, leírások, cikkek, szerkesztett információk, csoportosított adattartalmak, grafikus megoldások vagy bármely más szerzői mű a Szerzői jogról szóló  1999. évi LXXVI. törvény alapján a megalkotásának pillanatától szerzői jogi oltalom alatt állnak.9. FOGYASZTÓI JOGOK, PANASZKEZELÉS, BÉKÉLTETŐ TESTÜLET


Közvetítő Szolgáltató jelen szabályokkal kötelező erő nélkül tájékoztatja a Megrendelőt a távollévők között létrejött szerződés alapján utazási vagy egyéb szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval szembeni általános jogairól, egyben ismét hangsúlyozva, hogy a weboldal felhasználója, a megrendelő az utazás szervezőjével, utazási irodával vagy egyéb szolgáltatóval köti meg az utazási vagy egyéb szolgáltatási szerződést, nem vele, mint utazás közvetítővel!


Árfeltüntetési kötelezettség
A fogyasztót írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról.


 Panaszkezelés általános szabályai
 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV.törvény ( továbbiakban: Fgytv) 17/A§-a értelmében a Földvár Travel Utazási Iroda tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a panaszügyintézés helye 7020 dunaföldvár, Jókai u.9. Az esetleges panaszok benyújthatók elektronikus levélben is az info@foldvartravel.hu email címen. Az Fgytv. szerint az utazó, mint fogyasztó a lakhelye/tartózkodási helye/ vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését a Földvár Travel Utazási Irodánál megkisérelte, de az nem vezetett eredményre. A Földvár Travel Utazási Iroda székhelye szerint illetékes a

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

A békéltető testületi eljárás szabályait az Fgytv.18-38§-ai tartalmazzák. A fogysztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhatnak. Jogviták esetén a Tolna megyei Járásbíróság és a Szekszárdi Törvényszék illetékes.


A vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról. Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni.


A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a beérkezésétől számított 30 napon belül érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.  A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét

 Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

 BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ELJÁRÁSA

 A vállalkozó tájékoztatja a megrendelőt, hogy esetleges panasz, vita, sérelem esetén joga van békéltető testülethez fordulni.

Megnevezés: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
Iratleadási időpontok: hétfő: 8.30-16.30, kedd: 8.30-16.30, szerda: 8.30-16.30, csütörtök: 8.30-18.00, péntek: 8.30-13.30
Tanácsadási időpontok: hétfő: 12.30-16.30, szerda: 12.30-16.30. 

10.4.1.2. A területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület, a békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti,

- a termék minőségével,
- a termék biztonságosságával,
- a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,
- a szolgáltatás minőségével, 
- a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével

kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.  A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A fogyasztó jogszerűen kérheti, hogy általa megjelölt más békéltető testület legyen illetékes.
 A békéltető testület eljárásának fogyasztó kérelmére történő megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A fogyasztó a kérelmet a békéltető testület elnökéhez címezve, írásban kell, hogy benyújtsa.

 A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c)  ha a fogyasztó az általánostól eltérő illetékességet kíván alkalmazni, akkor az annak megfelelő illetékességű a békéltető testület megjelölését,
d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
e) a fogyasztó nyilatkozatát, hogy a vállalkozással megkísérelte a vitás ügy rendezését,
f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
g) a testület döntésére irányuló indítvány,
h)  a fogyasztó aláírását.

 A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előzetes szükséges egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

,
11. ZÁRÓ ÉS EGYÉBB RENDELKEZÉSEK

 Jelen ASZF egyes pontjainak érvénytelensége esetén a feltételek többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

Dunaföldvár, 2015. március 25.

A honlapon szereplő helyesírási hibákért, aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk. Az utas által készített opcionális foglalás nem számít véglegesnek. Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek tekintendők véglegesnek.Weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényes magyar adatvédelmi előírásoknak (1992. évi LXIII. törvény).